dinsdag 28 januari 2014

Nieuwjaarsdag / New Year's Day

Daar zijn we weer met een volgend verhaal over onze belevenissen in Nieuw Zeeland ;-)
Back again with some more on our adventures in New Zealand ;-)

Aangezien we er redelijk laat (voor ons doen althans) inlagen, hebben we een beetje uitgeslapen en daarna weinig bijzonders uitgespookt op de camping. Tijdje gekletst met echte kiwi's over dat we die middag een hangi zouden gaan doen en daar toch wel erg benieuwd naar waren. Toen ze hoorden waar we die geboekt hadden, waren ze het unaniem eens dat we dat heel interessant zouden gaan vinden. Dat beloofde wat!
As we turned in rather late (for us that is) we slept in a bit. We didn't have anything on the agenda untill about 4 PM when we would be picked up for a hangi. We talked about that with some genuine kiwis. When they found out with which company we booked, they were unanimous that we would thoroughly enjoy it. We sure did like the sound of that!

En inderdaad, klokslag 4 uur werden we opgehaald om eerst (uiteraard...) de administratieve zaken af te handelen, ook wel bekend als 'dokken maar' ;-) Dat gebeurde bij het 'hoofdkantoor' in Rotorua zelf, waarna we vertrokken naar het traditionele Maori dorp waar een en ander zou plaatsvinden. Wat achtergrondinfo: een 'hangi' is de traditionele manier waarop de Maori hun eten bereiden, namelijk een grondoven:
Yep, on the dot at 4PM we were picked up to first take care of some administrative bussiness (AKA please pay up), which was done at their 'HQ' in downtown Rotorua. After that we left for a traditional Maori village where everything would take place. Some backgroundinfo: a 'hangi' is the traditional way the Maori prepared their food, namely an oven dug in the ground:

Op de voorgrond een nog volledig dichte hangi, achterin zie je een geopende grondoven
In the front a closed hangi, in the background you can see an unearthed hangi
 
En hier zie je dan wat er uit de oven komt: twee soorten aardappels, kip en op de grond een rek met lamsvlees
And here you see the diner: sweet and plain potatoes, chicken and on the ground a basket with lamb

Maar de maaltijd was niet het enige. We kregen ook heel wat over de Maori cultuur en gewoonten te zien. Dat begon al met het kiezen van een zogenaamde 'chief' tijdens de busrit, die namens alle inzittenden de chief van het Maori dorp moest overtuigen van onze vreedzame bedoelingen. Anders mochten we het dorp niet in. En dat vaststellen van die bedoeling was al een show op zich:
But the hangi was just part of the experience. There was also a lot of information on the Maori culture and habbits, starting with electing a so called chief who was to represent all of us and convince the Maori chief of the village of our peacefull intentions. If not, we would not be allowed inside the village. And just assessing our intentions was already a show in itself:


De chief waarschuwt zijn dorp voor vreemdelingen
The chief warning his village for approaching strangers

Een eerste verkenner komt polshoogte nemen
The first scout to assess our intentions
waarna de 'haka' wordt uitgevoerd
after which the 'haka' is perfomed
En verrassing, verrassing, we werden vreedzaam bevonden en mochten het dorp in ;-) Daar kregen we een aantal demonstraties over hoe Maori hun vaardigheden leerden en trainden, waaronder bv weven en behendigheid:
And what do you know??? We were found to have peacefull intentions and allowed to enter the village ;) There we saw demonstrations on weaving and agility amongst others:
 
Uitleg over weven en wat er allemaal van één plant (flax) gemaakt kan worden
Explaining about weaving and what they could make of just one plant (flax)

Behendigheidstraining, aangezien behendigheid nodig is om je tijdens een oorlog goed te kunnen verdedigen
Agility training as agility is necessary in case of warfare
Terwijl het buffet voor ons werd klaargemaakt, kregen we traditionele dans en zang te zien:
While the buffet was being prepared, we were shown some traditional dances and songs:

We worden officieel uitgenodigd om het gemeenschapshuis binnen te gaan
Officially being invited to enter the communal house

Wat foto's van dans en zang
Some pictures of songs and dances being performed.
Het geheel werd afgerond met een traditionele haka zoals deze ook door het nationale rugbyteam van Nieuw Zeeland wordt uitgevoerd voorafgaand aan een wedstrijd. En dat komt knap intimiderend over!
It was all topped off with the traditional haka as performed by the New Zealand All Blacks before a rugby match. And let us tell you, that is pretty impressive!

En toen zat alweer een mooie, interessante dag er ineens op! Tot de volgende keer maar weer,
Edwin en Monique
And all of a sudden another day in paradise had ended, just like that! Until next time,
Edwin and Monique


3 opmerkingen: